Aktualności

Jesteśmy na liście najlepszych pracodawców na świecie!


Bacardi wznosi toast za znalezienie się na liście
„Najlepszych pracodawców na świecie" magazynu Forbes w 2021 roku!


HAMILTON, BERMUDA, 14 grudnia 2021 r. - Gdy rok dobiega końca, Bacardi Limited, największa prywatna firma w branży alkoholowej na świecie, świętuje jego zakończenie. Bacardi znalazło się na liście „Najlepszych pracodawców na świecie" magazynu Forbes na rok 2021, opracowanej na podstawie niezależnych badań przeprowadzonych w ponad 55 krajach na całym świecie. Pracownicy oceniali Bacardi pod względem wizerunku, zaufania, społecznej odpowiedzialności biznesu i kultury, które są fundamentalne dla sposobu, w jaki firma działa od blisko 160 lat.

Bacardi jest własnością rodzinną od siedmiu pokoleń i zatrudnia ponad 8000 osób na całym świecie. „Od początku istnienia firmy Bacardi, naszym priorytetem jest troska o naszych ludzi. Nasza kultura wyróżnia nas i sprawia, że Bacardi jest wspaniałym miejscem dla naszych zespołów na całym świecie, a także dla naszych partnerów, którzy pracują z nami każdego dnia w tej niezwykłej branży. Zawsze myślimy o dziedzictwie, jakie pozostawimy przyszłym pokoleniom, a to wspaniałe wyróżnienie jest cennym świadectwem tego, że nasze wysiłki są odczuwalne przez naszych ludzi." - mówi Scott Northcutt, Senior Vice President of Human Resources w Bacardi.

Bacardi świadomie tworzy kulturę, w której każda osoba czuje się doceniana za to, kim jest, co robi i kim może się stać. Jest to etos, który przenika wszystkie szczeble firmy. Ludzie na każdym stanowisku są zachęcani do traktowania się wzajemnie jak rodzina (Family), do nieustraszonego działania (Fearless), do myślenia jak założyciel (Founders) i do dobrej zabawy – to ideologia, która jest integralną częścią firmy od momentu jej powstania w 1862 roku. Bacardi przywiązuje dużą wagę do poczucia przynależności swoich pracowników, dlatego też kontynuuje działania w zakresie równości płci i integracji, a także prowadzi globalny program mentoringu, aby wspierać różnorodność talentów.

Firma jest doceniana za wyjątkową kulturę koleżeństwa i troski - znalazła się na listach Great Place to Work® lub Top Employer™ w wielu krajach, w których prowadzi działalność, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Polsce, RPA, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Australii, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej. W wielu z tych krajów Bacardi było wielokrotnie nagradzane, co jest jeszcze większym osiągnięciem w czasie pandemii.