Dobre wybory

Odpowiedzialność społeczna

Pomaganie ludziom w dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów w ramach świadomego stylu życia.

Sustainable Development Goals

Przez ostatnie 30 lat współpracowaliśmy z naszą branżą, aby promować świadome picie alkoholu wśród ludzi, którzy decydują się go spożywać. Programy i kampanie potępiające nadmierne spożycie, picie alkoholu przez osoby nieletnie, a także prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu dotarły do milionów odbiorców. Nasze działania marketingowe oraz etykiety produktów spełniają najsurowsze wytyczne w zakresie odpowiedzialnego spożycia alkoholu.

Cele

CELE GLOBALNE STRATEGII GOOD SPIRITED:

Odpowiedzialna sprzedaż, zachęcająca do rozsądnej i odpowiedzialnej konsumpcji oraz zmiejszania szkodliwych skutków związanych ze spożyciem alkoholu

Globe
Zwiększenie wsparcia inicjatyw i partnerstw na rzecz odpowiedzialnego spożywania alkoholu na 80% największych rynków Bacardi.
Message
Komunikowanie przesłania o odpowiedzialnej konsumpcji oraz oznaczenie witryny internetowej na wszystkich etykietach produktów.
Bottle
Udostępnienie konsumentom informacji o wartości odżywczej marek.
Phone
Przewodniczenie wysiłkom podejmowanym wraz z innymi przedstawicielami branży i partnerami, które mają na celu wdrożenie środków i standardów gwarantujących, że kampanie marketingowe będą skierowane wyłącznie do osób dorosłych, będących w wieku pozwalającym na legalne spożywanie alkoholu.

Więcej szczegółowych informacji na temat naszych celów, wyników oraz metod mierzenia ich realizacji można znaleźć w najnowszym raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Co robimy w tym zakresie

PROMOWANIE ŚWIADOMEJ I ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI

Bacardi Framework Negative

Jako firma produkująca alkohol wiemy, że mamy do odegrania istotną rolę w promowaniu świadomej konsumpcji alkoholu i realizujemy te zadania we współpracy z eksperckimi organizacjami. Od globalnych partnerstw, takich jak współpraca z International Alliance for Responsible Drinking, do inicjatyw oddolnych, takich jak hiszpański program Los Noc-turnos — szukamy sposobów budowania kultury odpowiedzialnego spożycia alkoholu, dostosowanych do lokalnych warunków. Rozszerzamy także naszą ofertę napojów bezalkoholowych oraz o niskiej zawartości alkoholu.

ZWALCZANIE PICIA ALKOHOLU PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Responsible alcohol choices

W wielu krajach spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie na szczęście spada, jednak nasza praca nie zakończy się, póki nie zostanie ono całkowicie wyeliminowane. Współpracujemy z takimi partnerami, jak Foundation for Advancing Alcohol Responsibility oraz International Alliance for Responsible Drinking, aby nagłaśniać ten problem w szkołach i rodzinach. Podejmujemy także działania lokalnie — na przykład w Stanach Zjednoczonych wspieramy inicjatywę Ask, Listen, Learn, aby wdrożyć bezpłatny program digitalowy o nazwie o nazwie Alcohol and The Developing Brain, skierowany do młodzieży w wieku od 9 do 13 lat oraz ich rodziców i nauczycieli; natomiast w Hiszpanii połączyliśmy siły z Espirituosos España, aby zmienić postrzeganie ryzyka związanego z piciem alkoholu przez młodych ludzi.

NIC DO UKRYCIA

Food and drinks on the table

Naszą filozofią zawsze było postępowanie w jasny, otwarty i uczciwy sposób wobec naszych interesariuszy. Czy chodzi o etykiety alkoholi zgodne z wytycznymi International Alliance for Responsible Drinking, czy dostępne online informacje na temat wartości odżywczej oraz rekomendowanych wielkości porcji dla wszystkich produktów — podawanie konsumentom precyzyjnych i jasnych informacji postrzegamy jako nasz obowiązek, ponieważ chcemy, by mogli oni podejmować odpowiedzialne wybory.
Zainteresowany? Dowiedz się więcej o wartości odżywczej produktów Bacardi..

Ebook cover

CHCESZ POZNAĆ CAŁĄ HISTORIĘ?

ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY, POBIERZ RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GOOD SPIRITED 2020 R.

PDF (21.8 MB)

Poznaj więcej naszych

Priorytetów w ramach strategii Good Spirited

People

Dobra przyszłość

Dowiedz się więcej
GG Enviroment

Dobry wpływ

Dowiedz się więcej
Responsible Sourcing

Dobre źródła

Dowiedz się więcej