Good Spirited - W dobrym duchu

Postępujemy słusznie.
Dążymy do długofalowych efektów.

Mimo że nasza mała, rodzinna firma rozrosła się z przedsiębiorstwa posiadającego jedną markę rumu do największej na świecie prywatnej firmy produkującej alkohole mocne, to wartości, które sobą reprezentujemy, pozostają niezmienne od siedmiu pokoleń.

Prowadzimy nasze działania myśląc długofalowo. Dbamy o wpływ, jaki wywieramy nie tylko dziś, lecz także przez następne stulecie. Dokonujemy wyborów robiąc to, co właściwe – dla naszych pracowników, naszych konsumentów, partnerów, marek i naszego świata.

Tak działa Bacardi. O to chodzi w działaniu GOOD SPIRITED czyli w Dobrym Duchu.

Nasze priorytety.

Bacardi Framework Negative
GG Enviroment

Dobry wpływ 1

PODEJMUJEMY ODWAŻNE DZIAŁANIA, ABY POZYTYWNIE WPŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO.

Marketplace

Dobre wybory 2

ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ, ZACHĘCAJĄCA DO ROZSĄDNEJ, ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI I ZMNIEJSZANIA SKUTKÓW ZWIĄZANYCH ZE SPOŻYWANIEM ALKOHOLU.

People

Dobra przyszłość 3

SPRAWIEDLIWE I INKLUZYWNE MIEJSCE PRACY ORAZ WZMACNIANIE NASZYCH SPOŁECZNOŚCI.

Responsible Sourcing

Dobre źródła 4

OSZANOWANIE LUDZI I PLANETY POPRZEZ ODPOWIEDZIALNE PARTNERSTWO W POZYSKIWANIU SUROWCÓW.

Ebook cover

CHCESZ POZNAĆ CAŁĄ HISTORIĘ?

ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY, POBIERZ RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GOOD SPIRITED 2020 R.

PDF (21.8 MB)